Alt Comissariat de les Nacions Unides per als Refugiats

"ACNUR

Organisme humanitari creat el 1951 per l’Assemblea General de les Nacions Unides, a la qual és sotmesa, per a oferir protecció internacional als refugiats.

Actua segons els acords de la Convenció de Ginebra sobre els drets dels refugiats (1951, ampliat el 1967). Les seves tasques principals són vetllar per la no-discriminació dels refugiats en el país d’acollida, la seva repatriació voluntària o bé la reinstal·lació, sigui en d’altres països o en el país d’acollida, i el proveïment dels mitjans de subsistència elementals en cas de necessitat. Li ha estat concedit dos cops el premi Nobel de la pau (1954 i 1981). És finançat en la seva major part amb contribucions voluntàries dels estats. Fins el 1999 el mandat de l’ACNUR s’havia anat renovant cada tres anys, i posteriorment fou estés a cinc anys fins el 2003, que l’Assemblea General de l’ONU decidí donar-li un caràcter permanent. Des de finals dels anys noranta els termes de la convenció de 1967 han estat sotmesos a fortes crítiques per part dels països receptors de refugiats i contribuents de fons. La seu central és a Ginebra, i el 2005 tenia més de 6 000 agents repartits en més d’un centenar de països que organitzaven l’ajuda a uns 20 milions de refugiats.