Altamira

Grup de cases del terme municipal d’Ademús (Racó), a la zona de llengua castellana del País Valencià, situat a l’extrem septentrional del terme, prop de la rambla de Riodeva, límit amb Aragó.