alterar

Fer sortir de l’estat normal, especialment torbar, commoure, agitar vivament l’ànim.