altitud

f
Geografia

Altura d’un punt de la terra respecte al nivell de la mar, expressada habitualment en metres o en peus.

A molts països es refereix a un punt zero d’anivellament , que correspon al nivell mitjà de les aigües en un punt determinat, generalment un port (a l’Estat espanyol és el d’Alacant). Les altituds oficials, o referències d’anivellament , són anotades en rètols a les estacions de ferrocarril i, sovint, en edificis i indrets rellevants. L’altitud és determinada mitjançant els altímetres , i la diferència d’altitud entre dos punts propers, mitjançant els nivells . En els mapes són especificades a les cotes , punts acompanyats d’un número que indica l’altitud en metres o en peus, i a les línies de nivell , que uneixen punts d’igual altitud, per damunt de la línia de costa . Per sota d’aquesta, les profunditats són indicades mitjançant les línies batimètriques.