alto el foc!

m
Militar

Veu amb què hom comanda de parar el foc.