altura

f

Distància vertical d’un punt a la superfície de la terra o a qualsevol altre terme de comparació.