altura

f
Geografia

Distància vertical d’un punt a un pla horitzontal de referència.