alucita

Sitotroga cerealella (nc.)

f
Entomologia
Fitopatologia

Petita papallona del grup de les arnes de la família dels gelèquids, amb les ales de color gris o groc i les antenes rogenques, molt perjudicial per als cereals.

La femella diposita els ous damunt els grans i les larves hi penetren i els devoren. Les erugues són transportades als graners ensems amb els grans, on acaben llur desenvolupament i apareixen les papallones adultes. És combatuda als graners mitjançant insecticides organoclorats només quan les llavors no van destinades al consum humà.