alveolar

f
adj
Fonètica i fonologia

Dit del fonema la realització, sistemàtica o esporàdica, del qual és efectuada mitjançant un contacte de l’àpex de la llengua amb la cara interior dels alvèols superiors.

Ho són en català diversos fonemes líquids: [l], [n], [r] i [r], tots sonors.