Alvin Harvey Hansen

(Viborg, 1887 — Alexandria, Virgínia, 1975)

Economista nord-americà.

Professor a Minnesota (1919-37) i a Harvard (1937-60), fou economista del departament d’estat (1934-35) i assessor del Federal Reserve System (1940-45). Divulgà la teoria keynesiana ( Guide to Keynes, 1953) i en reelaborà alguns punts: insistí en la importància de la política fiscal per a mantenir estable la demanda, i la intervenció, en general, de l’estat en l’economia. Altres obres importants: Full Recovery or Stagnation (1938), Monetary Theory and Fiscal Policy (1949) i The Dollar and the International Monetary System (1965).