amalgama dental

f

Aliatge d’argent i estany utilitzat en les obturacions dentàries per la seva plasticitat i el seu ràpid enduriment.