Amaltea

Cabra que alletà Zeus al mont Ida a Creta.

També ha estat anomenada Amaltea la nimfa que salvà Zeus de la voracitat de Cronos traslladant-lo al mont Ida. Zeus trencà, mentre jugava, una banya de la cabra, que oferí a Amaltea tot prometent-li que l’ompliria de tot allò que desitgés; aquest és un dels orígens mítics del corn de l’abundància.