ambaixador
| ambaixadora

f
m
Dret internacional

Màxim representant del cap d’estat i de govern d’un estat en un altre i, de vegades, en un organisme internacional.

L’ambaixador és un agent diplomàtic que resideix a la capital de l’Estat on és assignat (Estat receptor). El càrrec té una durada permanent i s’estableix per acord i recíprocament entre els estats un cop aproven mantenir relacions de manera regular. Jeràrquicament se situa en un rang superior al del cònsolcònsol. Actualment la figura de l’ambaixador és regulada pel Conveni de Viena sobre relacions diplomàtiques (1961). Els ambaixadors tenen la missió de dur a terme negociacions polítiques amb els representants del país receptor, i en principi són els únics autoritzats per l’Estat emissor per exercir aquesta missió, mentre que els tràmits administratius o comercials són competència dels cònsols. La potestat de nomenar i destituir ambaixadors és exclusiva de l’Estat emissor, bé que en cas de crisi diplomàtica l’Estat receptor pot iniciar un procés d’expulsió sol·licitant-ne la destitució. Els ambaixadors són alts funcionaris i la seva remuneració recau exclusivament en l’Estat al qual presten els serveis. Gaudeixen d’algunes prerrogatives, com ara la immunitat, en general molt àmplia, davant dels tribunals dels estats receptors.