ambliopia

f
Oftalmologia

Disminució de l’agudesa visual, especialment sense trastorn orgànic de l’ull.