Ambulants

Peredvižniki (ru)

Grup d’artistes russos, relacionats amb el cercle esteticointel·lectual d’ Abràmtsevo , que desenvolupà la seva activitat entre 1870 i 1890.

Els representants més importants del grup foren I.I. Repin, V.I. Surikov i V.V. Vereixtxaguin. Vitalitzaren l’art rus i portaren llur producció artística per tot Rússia. L’origen d’aquesta associació prové de la revolta d’un grup d’estudiants (1863), el qual refusà de tractar el tema obligat per l’Acadèmia: El festí dels déus a Walhalla . A partir d’aquest fet, les preocupacions socioestètiques del grup foren principalment les de reflectir les inquietuds de la vida quotidiana i popularitzar les seves creacions.