American Institute of Aeronautics and Astronautics

AIAA (sigla)

Societat de científics i tècnics dedicats a la tecnologia aeroespacial i matèries afins, amb seu a Nova York.

Fundada l’any 1963 com a resultat de la fusió de l' American Rocket Society i l’Institute of Aerospace Sciences. És la més important associació dedicada a l’astronàutica, tant pel nombre de socis (28 000 el 1984) com per les seves publicacions, entre les quals sobresurten: Astronautics and Aeronautics , AIAA Journal , Journal of Aircraft , i Journal of Spacecraft and Rockets . També pren part en l’edició de l' International Aerospace Abstracts , col·lecció quinzenal de resums de tota la literatura tècnica mundial sobre aquestes matèries.