American Philosophical Society

Institució fundada el 1743 a Filadèlfia (EUA) per Benjamin Franklin ‘‘per la promoció dels coneixements útils’’.

És l’acadèmia més antiga dels EUA i fou constituïda seguint el model de les europees. La institució ha tingut un notable paper en el desenvolupament tant de les lletres com de les ciències del seu país. És dividida en cinc seccions: ciències exactes, ciències naturals, ciències socials, humanitats i membres en general. Financia i dirigeix recerques en tots els camps de les ciències, i la seva activitat principal en les humanitats ha estat la investigació històrica. Concedeix el Magellanic Premium, que és el premi científic més antic de l’Amèrica del Nord. Té 600 membres, 100 dels quals són estrangers. Posseeix una biblioteca de 160.870 volums.