amerindi
| ameríndia

f
m
Antropologia física

Individu de totes les races americanes (llevat de l’esquímida).