Amersfoort

Ciutat de la província d’Utrecht, Països Baixos, vora el riu Eem.

Ha estat un centre residencial i d’estiueig. Actualment és un nus de comunicacions (ferrocarril i carretera) i nucli industrial (químic, alimentari), manufacturer (tabac, catifes) i de construccions mecàniques, i mercat ramader.