amfetamina

benzedrina, a-metilfenetilamina, C6H5CH2CH(CH3)NH2

f
Bioquímica
Farmàcia

Amina primària líquida que bull a 200-203°C, lleugerament soluble en aigua.

És preparada per reducció de l’oxina de la cetona benzil metílica o per reacció d’aquesta cetona amb formamida. Utilitzada en medicina, normalment en forma de sulfat com a amina simpaticomimètica de gran acció estimulant sobre l’escorça cerebral. L’administració de 10 a 30 mg produeix eufòria, disminució de la fatiga, augment de l’activitat motora, confiança, iniciativa, insomni, etc. El seu abús produeix l’amfetaminomania.