Amfitrita

Deessa grega, d’origen prehel lènic, considerada com una de les nereides.

Filla d’Oceà i esposa de Posidó.