Amics de l’Art Romànic

Societat filial de l’Institut d’Estudis Catalans fundada l’any 1977, que té com a finalitat primordial la catalogació dels monuments del romànic català i llur recuperació.

Duu a terme conferències, excursions i visites i ha promogut treballs en equip i reunions d’especialistes.