amilo-

Variant amil-
Bioquímica

Forma prefixada del mot amil, usada en alguns productes farmacèutics.