amiloïdosi

f
Patologia humana

Malaltia de causa desconeguda caracteritzada pel dipòsit extracel·lular d’una substància proteica (amiloide) que envaeix diversos teixits i vísceres de l’organisme i els va destruint.

Fonamentalment hom en distin geix dos tipus: l’amiloïdosi primària , associada o no al mieloma múltiple, en què l’amiloide és format per proteïnes derivades de les cadenes lleugeres de les immunoglobulines (tipus AL); l’amiloïdosi secundària , associada a altres malalties cròniques inflamatòries, infeccioses o canceroses, que es caracteritza perquè l’amiloide és una proteïna diferent anomenada amiloide A (tipus AA). D’altres tipus, més rars, són les amiloïdosis localitzades en un sol òrgan, les hereditàries i les senils.