Amīn al-Rayḥānī

(?, 1879 — ?, 1940)

Escriptor sirià en àrab i en anglès.

Emigrà als EUA. Cristià convertit a l’islam i convençut panislamista, aprofità la tribuna del periòdic Al-Hudà i les seves obres per a defensar la unió àrab enfront del colonialisme. Autor de diverses narracions de viatges, de Muluk al-'arab (‘Els reis dels àrabs’), i imitador de Walt Whitman, introduí la poesia lliure a la literatura àrab.