amortallador
| amortalladora

f
m

Persona que amortalla, que té per ofici d’amortallar.