ampere

A (símb.)
m
Física

Unitat internacional d’intensitat de corrent elèctric en el sistema internacional (SI).

Es defineix com la intensitat d’un corrent constant que, passant per dos conductors paral·lels de llargada infinita i secció negligible, situats a un metre de distància en el buit, produeix entre ambdós conductors una força de 2×10-7 newtons per metre de longitud. L’ampere és una de les set unitats bàsiques del sistema internacional. Equival a la desena part d’un abampere, unitat d’intensitat de corrent del sistema CGS.