amplada

amplària

f
Matemàtiques

Mesura longitudinal d’una figura plana complementària d’una altra mesura, dita llargada.