Ana Teberosky Coronado

(Entre Ríos, Argentina, 1943)

Psicòloga argentina.

Catedràtica de la Universitat de Barcelona, investigadora a l’Institut Municipal d’Educació (IMEB) i a l’Institut Municipal d’Investigació en Psicologia Aplicada a l’Educació (IMIPAE) de Barcelona. Conjuntament amb Emilia Ferreiro, representa un exponent del constructivisme aplicat a l’ensenyament de la lectura i l’escriptura. Deixebles i seguidores de Piaget, arriben a la mateixa conclusió que Vigotskij: la importància de la creació en els infants d’hipòtesis sobre el contingut de la lectura com a pas previ a tot ensenyament de la lectura i l’escriptura. Les etapes descobertes en el desenvolupament de l’escriptura han servit per millorar-ne els mètodes d’ensenyament. Ha publicat, entre d’altres, Los sistemas de escritura en el desarrollo de niño (amb E. Ferreiro, 1979), Nuevas perspectivas sobre los procesos de lectura y de escritura (1982), Leer para enseñar a escribir (1993) i Mas allá de la alfabetización (amb L.Tolchinsky, 1995).