anabolisme

m
Biologia

Conjunt de processos d’assimilació dels nutrients (substàncies simples) i la seva conversió en matèria vivent (substàncies complexes).

És, per tant, un fenomen constructiu, que inclou processos de síntesi i requereix energia. Constitueix la primera fase del metabolisme . S'oposa a catabolisme .