anacronisme

m
Cronologia

Error que consisteix a suposar esdevingut un fet en una data altra que la seva, error de cronologia.

En crítica històrica, els anacronismes que pot presentar un text o un document permeten de definir-ne el valor i fins precisar-ne la data de composició, posterior a la que el text pretén que fou escrit.