anaerobiosi

anoxibiosi
f
Biologia

Forma de vida, descoberta per Pasteur en estudiar la fermentació butírica, dels éssers que no necessiten oxigen lliure (en forma de gas) i obtenen l’energia de reaccions d’oxidació en les quals l’acceptor final d’electrons és la matèria orgànica.

Hi ha dos tipus d’anaerobiosi: l' anaerobiosi estricta i l' anaerobiosi facultativa . Per als organismes que es troben en el primer cas (anaerobis estrictes), el gas oxigen és tòxic, car probablement cal que els enzims que intervenen en el procés respiratori estiguin en forma reduïda per a ésser actius. Entre els organismes que es troben en el segon cas (anaerobis facultatius) hi ha éssers que són indiferents a la presència de l’oxigen, i éssers que, com els llevats, poden passar de l’anaerobiosi a l’aerobiosi, segons la disponibilitat d’oxigen en el medi. S'oposa a aerobiosi.