anafilaxi

f

Estat d’hipersensibilitat de l’organisme, manifestat després de la introducció d’una determinada substància, que en ésser administrada per primera vegada no produí reacció o la produí molt lleugera.

Les substàncies capaces de provocar anafilaxi són de diverses menes: el sèrum terapèutic, les toxines bacterianes, el líquid d’ascites, el líquid dels quists hidatídics, certs medicaments i aliments, etc. La sensibilització pot ésser produïda per una injecció intratissular o intravenosa, o bé per la penetració a través de la mucosa digestiva o respiratòria. El mecanisme desencadenant de l’estat anafilàctic és una reacció antigen-anticòs que té lloc en íntima connexió amb la membrana cel·lular i es caracteritza per l’alliberament d’histamina i d’altres substàncies actives, per l’augment de la permeabilitat capil·lar i per la contracció de les fibres musculars llises. Perquè és produeixi aquesta reacció cal que les molècules d’anticòs tinguin la propietat de fixar-se a les membranes cel·lulars sense perdre la capacitat de combinar-se amb l’antigen corresponent; l’asma bronquial, la urticària, la malaltia del sèrum i la febre del fenc responen a aquest mecanisme. La reacció pot ésser molt greu i produir un xoc anafilàctic.