Anahita

Deessa persa de la fertilitat i de la pluja, d’època aquemènida.

El seu culte anà associat al de Mitra. Fou molt venerada a Armènia i a tota l’Àsia menor.