anàlisi

f
Electrònica i informàtica
Comunicació

Descomposició d’una imatge en una sèrie de punts mitjançant un disposititu anomenat analitzador d’imatge , el qual, per una exploració successiva i ordenada dels punts constituents de la imatge, transforma la intensitat lluminosa de cadascun d’ells en un senyal d’amplitud proporcional, anomenat senyal de vídeo.