anàlisi de sistemes

f
Electrònica i informàtica

Ciència encarregada d'analitzar els sistemes grans i complexos i la seva interacció entre ells. Aquesta àrea es troba molt relacionada amb la investigació operativa.