analitzador diferencial

m
Electrònica i informàtica

Nom donat als primers calculadors analògics.