analitzador harmònic

m
Física

Aparell que permet de separar i mesurar la freqüència i l’amplitud dels harmònics d’una ona periòdica no sinusoidal.