analitzador sintàctic

m

Component dins d’un intèrpret o compilador que verifica la correcta sintaxi d’una seqüència de dades d’entrada estructurada, normalment en forma d’arbre sintàctic abstracte, i permet el processament d’aquesta.

L’analitzador sintàctic sovint empra un analitzador lèxic per a crear segments d’informació útil de la seqüència d’entrada. Generalment, els analitzadors sintàctics operen en dues etapes, una primera d’identificació de la informació i una segona de creació de l’arbre sintàctic. Poden ser programats de manera manual o generats de manera semiautomàtica fent ús d’eines informàtiques específiques.