anamnesi

f

Indagació dels antecedents familiars, fisiològics, patològics, etc, d’un malalt, de cara a la diagnosi.

Precedeix l’exploració física i constitueix la primera part de la història clínica.