Anàs

(?, segle I aC — ?, segle I dC)

Summe sacerdot jueu els anys 6-15 dC.

Era sogre de Caifàs, que ocupà aquesta dignitat anys després (18-36). Intervingué en el procés en què Jesús fou condemnat.