anatomia vegetal

f
Botànica

Estudi macroscòpic i microscòpic de la forma i l’estructura de les diferents parts i òrgans de les plantes.

L’anatomia i les descripcions morfològiques són particularment útils a l’hora d’establir les classificacions taxonòmiques i el parentiu entre les diferents espècies, ja siguin fòssils o vivents.