Anatot

Localitat situada al NE de Jerusalem.

Salomó hi confinà el sacerdot Abiatar. Fou també la pàtria del profeta Jeremies.