Anazarba

Antiga ciutat de la Cilícia (Àsia Menor), coneguda des del temps d’August amb el nom de Caesarea.

Durant el s XII esdevingué la capital d’un principat cristià de l’Armènia ciliciana.