Anc Marci

Ancus Marcius (la)

(?, segle VII aC — ?, segle VII aC)

Rei de Roma (642 — 617 aC), el quart segons la tradició.

Li ha estat atribuïda la construcció del pont Sublici, fet de fusta, sobre el Tíber, i també la d’un port a Òstia.