andana

f

Llenca de terreny més o menys ampla, formant esglaó, que voreja un moll i és destinada als vianants.