andana

f
Transports

Llenca de terreny que voreja la via a més alçada i serveix per a facilitar a les persones de pujar als trens i de baixar-ne.