Andižan

Ciutat de l’Uzbekistan, capital de l’oblast’ d’Andižan.

Centre agrícola de la fèrtil vall de Fergana, ocupat essencialment per les plantacions de cotó, s’ha convertit alhora en un centre industrial tèxtil i miner, a causa de l’explotació petrolífera de la regió.