Andrea da Barberino

(Barberino di Valdelsa, Toscana, aprox. 1370 — Florència, Toscana, aprox. 1431)

Joglar italià que adaptà cançons de gesta franceses a la llengua vulgar italiana i les popularitzà recitant-les ell mateix.

D’entre aquestes adaptacions cal distingir Guerin Meschino (1473), Storie Narbonesi (1864), Aspramonte (1951) i, sobretot, I Reali di Francia (1941), recull de narracions en prosa del cicle carolingi.