Andreu Turon i Vaquer

(Cameles, Rosselló, 1815 — Perpinyà, Rosselló, 1886)

Músic i constructor d’instruments tradicionals catalans.

Creà el model de tenora, ja força semblant a l’actual, que presentà el 1849 a Perpinyà, amb els perfeccionaments tècnics que havien assolit altres instruments de vent. Pep Ventura la imposà com a instrument propi de la cobla.