androgen
| andrògena

adj
Biologia

Que provoca o estimula l’aparició dels caràcters sexuals masculins.